Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

WIA: Basisbeginselen, re-integratie en arbeidsongeschiktheidsuitkering in Nederland

WIA de basisbeginselen

De Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) is een regeling binnen de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) in Nederland. De WIA is bedoeld voor mensen die door ziekte of handicap gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt zijn geworden.

De WIA heeft als doel om arbeidsongeschikte personen te ondersteunen bij hun re-integratie en hen te helpen terug te keren naar de arbeidsmarkt. De WGA is specifiek gericht op mensen die nog gedeeltelijk kunnen werken, maar niet in staat zijn om hun oude werk volledig uit te voeren.

Binnen de WGA ontvangen arbeidsongeschikte werknemers een uitkering die gebaseerd is op hun arbeidsongeschiktheidspercentage. Daarnaast worden ze gestimuleerd om te blijven werken, indien mogelijk. Het inkomen dat ze verdienen wordt gedeeltelijk verrekend met de uitkering, waardoor werken loont.

Om in aanmerking te komen voor de WGA moet een persoon voldoen aan bepaalde criteria, waaronder een minimum aantal verloren arbeidsuren en deelname aan re-integratietrajecten. De WIA is een belangrijk vangnet voor mensen die geconfronteerd worden met arbeidsongeschiktheid en biedt hen ondersteuning en financiële zekerheid tijdens het re-integratieproces.

Leave a comment